Jestes tutaj:

Niemieckie centra innowacyjne >

Innowacyjny region Stuttgart >

Polskie firmy w krajach UE >

Prawa wyborcze obywateli UE >

Rzadowy program wspolpracy >

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE >

Wspieranie dzialalnosci gospodarczej >

Konsorcjum "Bioenergii" >

Szukaj:

Strony ogolne:

Start

Impressum

Kontakt

Sitemap

Prawa wyborcze obywateli UE

Wejście Polski do UE może mieć istotne znaczenie dla frekwencji w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? Gdyż wszyscy cudzoziemcy zameldowani w naszym kraju mogą brać w nich udział. Takie same prawo przysługuje Polakom osiadłym albo przebywający dłuższy czas w jednym z unijnych krajów.

Kandydaci do urzędu mera Londynu, Berlina czy Rzymu, poważnie powinni zastanowić się, jak do swojej kandydatury przekonać wyborców polskiego pochodzenia. Po 1 maja każdy z Unii będzie miał prawo brać udział w głosowaniu w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Biorąc pod uwagę liczebność Polaków przebywających w krajach UE głos nowych członków Unii może mieć niebagatelny wpływ na wyniki wyborów.

Taki sam przywilej przysługuje obywatelom Unii zameldowanym w Polsce. Dodajmy, że każdy cudzoziemiec, przebywający w naszym kraju przez określony czas, podlega obowiązkowi meldunkowemu. Obywatele UE nie muszą natomiast ubiegać się o zezwolenia na pobyt czasowy. W momencie przekraczania granicy prawo to jest im przyznawane automatycznie.

Ograniczenia dotyczą tylko osób, które chcą u nas pracować. Polska na zasadzie wzajemności wprowadziła obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę dla obywateli tych państw, które taki sam wymóg zastosowały wobec Polaków. Bez takiego dokumentu mogą u nas pracować tylko mieszkańcy "nowej" Unii oraz Irlandii i Wielkiej Brytanii, czyli krajów, które otworzyły dla nas swoje rynki pracy.  

(ET - Dziennik Piątkowy 30 kwietnia 2004).