Jestes tutaj:

Niemieckie centra innowacyjne >

Innowacyjny region Stuttgart >

Polskie firmy w krajach UE >

Prawa wyborcze obywateli UE >

Rzadowy program wspolpracy >

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE >

Wspieranie dzialalnosci gospodarczej >

Konsorcjum "Bioenergii" >

Szukaj:

Strony ogolne:

Start

Impressum

Kontakt

Sitemap

Polskie Firmy w krajach UE

Ponieważ Unia niechętnie otwiera drzwi przed naszymi pracownikami, trzeba szukać innych sposobów zarobkowania u naszych partnerów. Jednym z nich jest wyjazd do wybranego kraju i założenie własnej firmy, czyli praca w ramach tzw. samozatrudnienia. Podobne rozwiązania mają kraje unijne.

Unia gwarantuje nam prawo do zakładania firm na terenie wybranego kraju i prowadzenie nieskrępowanej działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak rodzime przedsiębiorstwa. To duża szansa dla wykwalifikowanych pracowników chętnych do zarobkowania na unijnych rynkach. O ile bowiem państwa UE podejrzliwie patrzą na robotników z naszej części Europy, to znacznie przychylniej traktują osoby, które chcą pracować na własny rachunek.

Przy zakładaniu własnej firmy obowiązuje generalna zasada, że nowe przedsiębiorstwo ma się przyczynić do ogólnego rozwoju gospodarczego kraju. Niektóre państwa, jak Irlandia, wymagają, by firma działała w branżach innowacyjnych, IT, elektronice itp. Przepis ten nie jest jednak zbyt ściśle przestrzegany. Znane są przykłady jednoosobowych firm, zakładanych przez Polaków, które statutowo zajmują się np. udzielaniem korepetycji.

Własna działalności nie może być pomyślana jako próba obejścia przepisów o umowach o pracę. Inaczej mówiąc, firma nie może być przykrywką dla wykonywania zwykłej, etatowej pracy. Służby kontrolujące legalność zatrudnienia z pewnością nie zgodzą się, abyśmy w ramach własnego przedsiębiorstwa zajmowali się zbieraniem truskawek. Jako firma możemy natomiast bez problemów świadczyć takie usługi, jak np. malowanie, sprzątanie itp. (chociaż nie we wszystkich krajach Unii).

Gdy zarejestrujemy własną działalność gospodarczą, automatycznie zostajemy objęci przepisami "o traktowaniu narodowym". Zgodnie z nimi możemy domagać się od miejscowych władz takiego samego traktowania jak rodzimi przedsiębiorcy. Jeśli otworzymy firmę w Holandii, będą nas obowiązywać takie same prawa i obowiązki, jak podmioty holenderskie.

Warunki otwierania własnej działalności w Irlandii są wyjątkowo korzystne. Kraj ten chętnie przyjmuje do siebie wszystkich, którzy mają w ręce jakiś solidny fach, związany np. z budownictwem lub informatyką. Jednak własną firmę może w zasadzie otworzyć każdy, kto potrafi wykonywać jakieś usługi na rzecz miejscowego społeczeństwa lub rodzimych firm.

Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Irlandii, potrzeba zezwolenia - tzw. business permission. Dokument ten wydaje irlandzkie Ministerstwo Sprawiedliwości. Żeby go zdobyć, trzeba złożyć wniosek w wydziale imigracji tego resortu. We wniosku musimy zapewnić, że nasza firma przyczyni się do zwiększania konkurencyjności ekonomicznej i handlowej Irlandii. Dodatkowo trzeba przekonać urzędników, że własny biznes pozwoli nam na utrzymanie samych siebie oraz rodziny (jeśli jest z nami w Irlandii). Do wniosku dołączamy biznesplan, kopię ważnego paszportu, zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu na komisariacie policji irlandzkiej.

Decyzję ministerstwo wydaje po miesiącu od złożenia kompletu potrzebnych dokumentów. Zezwolenie na prowadzenie własnej firmy w Irlandii po raz pierwszy wydawane jest na rok. Następnie przedłużane jest na okres pięciu lat. W przypadku odmowy wydania zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia działalności można złożyć odwołanie.

Dodatkowe informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Irlandii można znaleźć na stronach internetowych irlandzkiego Ministerstwa Sprawiedliwości (www.justice.ie) lub Ministerstwa Gospodarki (www.entemp.ie), albo otrzymać je w ambasadzie RP w Dublinie.

Bardzo podobne zasady przyznawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach samo-zatrudnienia obowiązują w Wielkiej Brytanii. Do uzyskania popularnej wśród przebywających w tym kraju Polaków bizneswizy potrzebne są w zasadzie te same dokumenty, co w Irlandii.

Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jeśli obawiasz się, że twój angielski jest na tyle słaby, że nie poradzisz sobie z wypełnieniem wniosku o wizę, nie załamuj rąk - w kraju działa wiele wyspecjalizowanych firm, które odpłatnie zajmują się załatwianiem wszystkich formalności.

W Niemczech popularną formą jednoosobowej firmy są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie GmbH). Założyć ją może jedna osoba, ale spółka nadaje się do prowadzenia działalności na różną skalę - od niewielkich firm rodzinnych do dużych przedsiębiorstw. Na otwarcie własnego biznesu trzeba jednak wyłożyć sporo pieniędzy, gdyż kapitał zakładowy potrzebny spółki z o.o. wynosi 25 tys. euro.

Więcej informacji szukaj w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym ambasady RP w Niemczech lub ambasady RFN w Polsce.

Czynnikiem zniechęcającym do prowadzenia działalności gospodarczej w Belgii jest złożona, żeby nie powiedzieć skomplikowana, struktura państwa, z początku mało zrozumiała dla obcokrajowca. Najprostszą formą jest spółka jednoosobowa. Koszty jej założenia są minimalne. Jedyne, co trzeba zrobić, to udać się do ambasady Belgii, aby uzyskać wizę pobytową. Zezwolenia na otwarcie własnej firmy wydaje Ministerstwo Klas Średnich i Rolnictwa. Po uzyskaniu takiego dokumentu swoją firmę trzeba wpisać do rejestru handlowego lub rzemieślniczego, zarejestrować ją w kasie ubezpieczeń społecznych dla pracowników niezależnych, zgłosić ją do Biura Kontroli VAT oraz do Zakładu Ubezpieczeń wzajemnych. Konieczne jest również otwarcie rachunku bankowego.

Niestety, w Belgii WICIK wiele obszarów gospodarczych objętych jest reglamentacją i wymaga uzyskania dodatkowych licencji. Poważnym mankamentem są również, wysokie podatki.

Dodatkowych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Królestwa Belgii udziela Belgijska Rada Handlu Zagranicznego, Ministerstwo Finansów, jak również Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Przyjazną atmosferę dla obcych przedsiębiorców stwarza Dania, gdzie rząd oraz władze lokalne popierają zagranicznych inwestorów, a duńskie przepisy regulujące działalność gospodarczą są wyjątkowo przejrzyste. W celu zachęcenia obcych przedsiębiorców do inwestowania w Danii powołano specjalną organizację "lnvest in Denmark", która udziela szczegółowych informacji na temat inwestycji w Danii.

Prowadzenie działalności we Francji może odbywać się w różnych formach, zależnie od rozmachu planowanego przedsięwzięcia, m.in. w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Wydział Ekonomiczno-Handlowy ambasady RP w Paryżu.

Holandia uchodzi za jeden z bardziej liberalnych krajów dla cudzoziemców chcących prowadzić tam działalność gospodarczą. Więcej informacji o prowadzeniu własnej firmy w Holandii uzyskasz w Niderlandzko-Polskiej Izbie Gospodarczej.

(ET - Dziennik Piątkowy 30 kwietnia 2004)

Powrót do góry strony.