Jestes tutaj:

Nasi partnerzy

Statut

Zarzad

Szukaj:

Strony ogolne:

Start

Impressum

Kontakt

Sitemap

Informacja Prasowa Zrzeszenia Landowego

10.lipca 2003 roku Sad w Esslingen dokonał rejestracji Zrzeszenie Polskich Inżynierów i Techników Badenii -Wirtembergii i Bawarii w Niemczech, T. z. i wpisał do rejestru organizacji prawa niemieckiego. Po dokonanej rejestracji Urząd Finansowy w Stuttgarcie przyznał Zrzeszeniu krajowemu status organizacji wyższej użyteczności publicznej.

Zrzeszenie Federalne reprezentowane jest przez Zrzeszenia Krajowe oraz Stowarzyszenia i Kluby Gospodarcze w następujących Krajach Związkowych (Landach): Nowych Krajach Związkowych, Badenii-Wirttembergii, Północnej Nadrenii-Westfalii, Bawarii, Hesji, Palatynacie i Saarlandii.

Najbardziej aktywne z nich to:


W ramach Zrzeszenia Federalnego działają następujące Komisje i Zespoły o zasięgu międzynarodowym:

Zrzeszenie jest organizatorem corocznych otwartych Konferencji Gospodarczych pod hasłem "Polska Gospodarka na jej drodze do Wspólnoty Europejskiej" oraz współorganizatorem Światowych Konferencji Gospodarczych Polonii w Warszawie.

Członkowie Zrzeszenia uczestniczą w pracach "Club of Europe" przy Parlamencie Europejskim, biorą również udział w wielu konferencjach i seminariach organizowanych przez różne organizacje i instytucje gospodarczo-handlowe w Niemczech i w Polsce.

Zrzeszenie patronuje również przedsięwzięciom kulturalnym jak np.:

- coroczny Bal Polskiego Inżyniera i Technika w Niemczech na zamku w Heidelbergu

Przy Zrzeszeniu Federalnym powołano do życia:

Niemiecko-Polskie Forum Studentów (działające w obu krajach mając siedziby w Berlinie i Opolu), którego głównymi celami są:

- realizacja postanowień Traktatu Niemiecko-Polskiego przez organizacje studenckie obu stron
- tworzenie wspólnej platformy działania studentów w zjednoczonej Europie
- doprowadzenie do bezpośrednich kontaktów organizacji studenckich z organizacjami gospodarczymi obu państw
- realizacja dwustronnej wymiany studentów w zakresie studiów, prac dyplomowych, promocji i praktyk
- utworzenie Europejskiego Konwentu Studentów jako oferta programowa w stosunku do polskojęzycznych studentów w Europie

Przewodniczący: Roman Prusko


Przedstawicielstwo Towarzystwa Konsultantów Polskich w Unii Europejskiej powołane przed dwoma laty z inicjatywy Zrzeszenia w porozumieniu z Zarządem Głównym TKP w Warszawie.

Prezes: Dipl.-Ing. Richard Drapala.