Jestes tutaj:

Niemieckie centra innowacyjne >

Innowacyjny region Stuttgart >

Polskie firmy w krajach UE >

Prawa wyborcze obywateli UE >

Rzadowy program wspolpracy >

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE >

Wspieranie dzialalnosci gospodarczej >

Konsorcjum "Bioenergii" >

Szukaj:

Strony ogolne:

Start

Impressum

Kontakt

Sitemap

Niemieckie centra innowacyjne

Niemieckie centra innowacyjne w ciągu ostatnich 20 lat ustaliły swoją pozycję jako doświadczone podmioty w zakresie świadczenia usług na rzecz wspierania nowo powstających innowacyjnych przedsiębiorstw i ich rozwoju. Realizują przy tym cztery najistotniejsze zadania o różnych tendencjach.

1. wspieranie tworzących się przedsiębiorstw
2. realizacja transferu technologicznego
3. wspieranie gospodarki oraz
4. własna efektywność ekonomiczna


Nowoczesne centra innowacyjne same są przedsiębiorstwami i pełnią rolę usługodawców dla regionu. Utrzymywane są z reguły przez gminy, za które przejmują zadania wspierania rozwoju gospodarczego. W celu realizacji swego głównego zadania tj. opieki nad nowo tworzącymi się przedsiębiorstwami innowacyjnymi, przekazują do dyspozycji tych firm w fazie ich powstawania i wzrostu odpowiednią infrastrukturę i serwis.

Centra innowacyjne będą w przyszłości coraz mocniej się specjalizować. Jest to konsekwencja wynikająca z coraz mocniejszej złożoności rozwiązań technologicznych, która również przy opiece nad nowo powstającymi firmami sprawia, że konieczna staje się wiedza specjalistyczna.

Centra innowacyjne coraz mocniej powiązane są w sieć z wydajnymi instytutami badawczymi, które mogą pełnić funkcję pomysłodawców dla tworzących się przedsiębiorstw. Poprzez ścisłe kontakty z tymi instytucjami inicjuje się powstawanie nowych przedsiębiorstw, centra innowacyjne sprawują nad nimi kompetentną opiekę. Centra prowadzą i kierują stosunkami między badaniami naukowymi a gospodarką i są przez to istotnym pośrednikiem w procesie transferu innowacyjnego. Dzięki charakterowi pracy zbliżonemu do gospodarki są również predestynowane do tego, aby generować impulsy z gospodarki do badań naukowych dla powstawania nowych projektów badawczo-rozwojowych.

Tendencje przedsiębiorstw do łączenia się w sieci globalne, potęgowane przez kontakty międzynarodowe, stają się koniecznością także dla centrów innowacyjnych ze względu na kooperacje instytutów badawczych.

Równolegle do rosnącej specjalizacji i coraz bardziej kompleksowych technicznych rozwiązań niezbędne inwestycje w placówkach infrastruktury Centrów stają się coraz droższe. Taka, po części bardzo specyficzna infrastruktura, w coraz większym zakresie nie może już czerpać ze środków instytucji samorządowych. Dlatego też, aby móc skutecznie tworzyć i prowadzić centra innowacyjne, wymagane są modele i formy prowadzenia oparte na spółkach prywatno-gospodarczych /Forms of Pablic end Praject Partnership/. Istniejące modele tego rodzaju jako baza nowych rozwiązań partnerskich mają być zaprezentowane w Związku Centrów. Również w kwestii opieki nad przedsiębiorstwami wymagana będzie w przyszłości nowa jakość. Już dzisiaj wsparcie przez centra innowacyjne gwarantuje, skupionym tam przedsiębiorstwom, wysoki udział procentowy w osiągnięciu sukcesu. Centra muszą tę przewagę kompetencji wykorzystać do dalszego poszerzania swoich umiejętności i sieci. Główne punkty ciężkości należy przy tym położyć na sferę poszerzenia instrumentów finansowych dla tworzenia i wzrostu przedsiębiorstw oraz skutecznych metod pomocy dla młodych przedsiębiorstw przy wejściu na rynek i przy pokonywaniu barier dostępu do rynku. Dalej - należy stworzyć odczuwalne korzyści dla przedsiębiorstw, z położeniem nacisku na połączenia między lokalnymi przedsiębiorstwami a regionalnymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi.

Sukcesy niemieckich centrów innowacyjnych mówią same za siebie. Od dawna nie jest już żadną tajemnicą, że wymagania jakości i stwierdzone sukcesy niemieckich centrów innowacyjnych spotykają się z zainteresowaniem również za granicą.

W Niemczech pracuje obecnie ponad 200 ośrodków innowacyjnych, które oferują młodym przedsiębiorstwom pomieszczenia, obsługę i usługi doradcze. Centra innowacyjne zapewniają tym samym szansę osiągnięcia sukcesu dla startujących przedsiębiorstw. Ponad 90 % wszystkich przedsiębiorstw, które zostały założone w niemieckich centrach, przebiło się na rynku. Te przedsiębiorstwa stworzyły w międzyczasie 150.000 miejsc pracy. Podczas gdy wciąż tylko słychać doniesienia o zamykaniu zakładów, stanowi to stabilny czynnik w niemieckiej gospodarce.

Centra innowacyjne w Europie uczą reguł gry rynkowej młode przedsiębiorstwa zrzeszone w tych centrach, w celu zapewnienia im dobrej kondycji. Przedsiębiorstwa z reguły po upływie 5 do 8 lat opuszczają centra, aby zrobić miejsce nowym przedsiębiorcom podejmującym działalność gospodarczą na własny rachunek.

Centra innowacyjne spełniają ważną rolę jako protektorzy gospodarki. Ich nośnikiem są często gminy lub instytucje prywatne, których celem jest stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw w regionie. Ma to zapobiec zmniejszaniu się miejsc pracy, które często spowodowane są przez wielkie przedsiębiorstwa.

Powrót do góry strony.