Szukaj:

Strony ogolne:

Start

Impressum

Kontakt

Sitemap

10.lipca 2003 roku Sąd w Esslingen dokonał rejestracji Zrzeszenie Polskich Inżynierów i Techników Badenii -Wirtembergii i Bawarii w Niemczech, T. z. i wpisał do rejestru organizacji prawa niemieckiego. Po dokonanej rejestracji Urząd Finansowy w Stuttgarcie przyznał Zrzeszeniu Federalnemu status organizacji wyższej użyteczności publicznej.

Zrzeszenie Federalne reprezentowane jest przez Zrzeszenia Krajowe oraz Stowarzyszenia i Kluby Gospodarcze w następujących Krajach Związkowych (Landach): Nowych Krajach Związkowych, Badenii-Wirttembergii, Północnej Nadrenii-Westfalii, Bawarii, Hesji, Palatynacie i Saarlandii.

Nasze stowarzyszenie zajmuje się już od 1996 roku współpracą i wymianą know/how pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami. Aktywnie popieramy porozumienie międzynarodowe na podstawie traktatu niemiecko-polskiego z dnia 17. 06. 1991 i do należącej do niego korespondencji ministrów spraw zagranicznych. Pośredniczymy w nawiązaniu i wymianie kontaktów pomiędzy obydwoma krajami.

Spis stron

O nas O zwiazku, statutach, dzialalnosci oraz zarzadzie.

Statut Statut naszego zrzeszenia. Wraz z wszelkimi informacjami dotyczacymi naszego statusu prawnego.

Serwis Dzialalnosc zwiazku na terenie Niemiec i Polski skupiona w konkretnych opisach i propozycjach zwiazku. Serwis jest adresowany do zainteresowanych podmiotow gospodarczych.

Informacje Aktualne informacje dotyczace dzialalnosci zwiazku na terenie Niemiec i Polski.

Prasa Chronologiczny wykaz dzialanosci zwiazku na podstawie informacji prasowych i innych.

Kontakt Landesverband der Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland e.V. Waldheimstr. 66 73760 O...

1 2   »