Szukaj:

Strony ogolne:

Start

Impressum

Kontakt

Sitemap

10.lipca 2003 roku Sąd w Esslingen dokonał rejestracji Zrzeszenie Polskich Inżynierów i Techników Badenii -Wirtembergii i Bawarii w Niemczech, T. z. i wpisał do rejestru organizacji prawa niemieckiego. Po dokonanej rejestracji Urząd Finansowy w Stuttgarcie przyznał Zrzeszeniu Federalnemu status organizacji wyższej użyteczności publicznej.

Zrzeszenie Federalne reprezentowane jest przez Zrzeszenia Krajowe oraz Stowarzyszenia i Kluby Gospodarcze w następujących Krajach Związkowych (Landach): Nowych Krajach Związkowych, Badenii-Wirttembergii, Północnej Nadrenii-Westfalii, Bawarii, Hesji, Palatynacie i Saarlandii.

Nasze stowarzyszenie zajmuje się już od 1996 roku współpracą i wymianą know/how pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami. Aktywnie popieramy porozumienie międzynarodowe na podstawie traktatu niemiecko-polskiego z dnia 17. 06. 1991 i do należącej do niego korespondencji ministrów spraw zagranicznych. Pośredniczymy w nawiązaniu i wymianie kontaktów pomiędzy obydwoma krajami.

Spis stron

Deutsch Unsere Seite auf Deutsch.

«   1 2